Projekt: Utomhusrenovering för villa i Danderyd

Fasadarbeten, uppfart, rabatter, trappor och mycket mer för en villa i Danderyd. Projektet var utspritt i perioder över flera år.

Omfattning

Drygt 1 MSEK utspritt periodvis över 2010-2014

Team

Projektledare, grävare, markarbetare, rörmokare, smed, stenläggare, elektriker, plattsättare, snickare, målare, plåtslagare

Intressanta delmoment

Ny entrétrappa, dränering, omputsning fasad, ny uppfart, invändiga renoveringar, ombyggnad avsloppsystem och inkommande vatten, tätskickt balkong, åtgärdning av vattenskada, stenläggning, stentrappor i granit, parkering/uppfart, rabatter, egenkontroller, staket, planteringar, gräsmatta.