Projekt: Utomhusrenovering för villa i Danderyd

Fasadarbeten, uppfart, rabatter, trappor och mycket mer för en villa i Danderyd. Projektet var utspritt i perioder över flera år.

Drygt 1 MSEK utspritt periodvis över 2010-2014

Projektledare, grävare, markarbetare, rörmokare, smed, stenläggare, elektriker, plattsättare, snickare, målare, plåtslagare

Ny entrétrappa, dränering, omputsning fasad, ny uppfart, invändiga renoveringar, ombyggnad avsloppsystem och inkommande vatten, tätskickt balkong, åtgärdning av vattenskada, stenläggning, stentrappor i granit, parkering/uppfart, rabatter, egenkontroller, staket, planteringar, gräsmatta.