Totalrenovering Villa

Värdehöjande renovering i egen regi. Klöver Knekt köpte denna villa och totalrenoverade den för över 1MSEK innan försäljning.

1,5 MSEK, 3 månader

Projektledare, konsult, målare, snickare, rörmokare, elektriker , montörer, markarbetare, plåtslagare, golvläggare.

Planering, rivning av tak och väggar, montering fönster, fällning träd, bygg träaltan, renovering väggar, nybyggnation kök och badrum, dränering, förbättring ventillation, ombyggnation stort uterum, mögeltvätt och reparation på vind, golvläggning och golvrenovering, gräsmatta, grusgångar och plattsättning, byggnation av trappa i trä, uppfart, trädgårdsarbeten, el och vvs arbeten