Integritetspolicy Klöver Knekt AB

Klöver Knekt integritetspolicy för datahantering och cookies

Klöver Knekt respekterar din integritet och rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilken information vi samlar in och varför. Vi skyddar den på ett så säkert sätt som möjligt.

I Klöver Knekt policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter. Personuppgiftspolicyn gäller när du använder våra webbsidor, produkter och tjänster som ingår under en applikation eller på en webbplats som administreras av Klöver Knekt. Klöver Knekt är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 Här en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök där:

 • Din webbaktivitet spåras och kan komma att användas i marknadsföringssyfte.
 • Personuppgifter samlas in för marknads- och kundkommunikation samt information om produkter och tjänster.
 • Vi behandlar angivna personuppgifter i våra integrerade system.
 • Vi sparar personuppgifter i vårt system för att kunna göra marknadsanalys.
 • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter vi samlar in

Klöver Knekt inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Klöver Knekt kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som Bisnode, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Klöver Knekt registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Klöver Knekt använder.
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 • När du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 • När du anmäler dig för Klöver Knekt’ nyhetsbrev eller annan information.
 • Ditt besök på våra webbplatser och applikationer, inklusive trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används.

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett formulär på hemsidan t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden, så samtycker du till att dina personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt intresse.

Hur vi använder insamlad information

Klöver Knekt behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster som erbjuds av Klöver Knekt.
 • Möjliggöra god kundservice som att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och ligger till grund för erbjudanden och marknadsföring.
 • För att kunna administrera kundprofiler och genomföra marknadsanalyser och undersökningar.
 • Systemadministration och för statistik om besökares beteendemönster på aggregerad nivå utan att identifiera enskild person.
 • Genom analys av beteendemönster på våra webbplatser och applikationer, utveckla våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även i syfte att utföra segmentering/profilering för att utveckla riktade erbjudanden.
 • Skicka information via SMS, e-post, applikation, push eller sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss.
 • För kontakt via applikation, SMS, e-post eller post om erbjudanden, kampanjer eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för samt utifrån vad du har valt för tjänster eller visat intresse för.
 • För att utveckla vår webbplats och tjänster att vara mer användbara. Förbättra din upplevelse av de produkter och tjänster som erbjuds genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Om cookies

När du använder vår webbplats och våra tjänster kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Klöver Knekt ger du tillåtelse till att Klöver Knekt registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Klöver Knekt att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Klöver Knekt använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Klöver Knekt kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 4 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och har möjlighet att påverka vad som sparas. Klöver Knekt kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss ser vi gärna att du kontaktar Klöver Knekt eller kan du kontakta datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Klöver Knekt.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Klöver Knekt saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Klöver Knekt ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss:

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Klöver Knekt AB
Mosstorpsvägen 16
183 30 Täby, Sverige
Epost: kontakt@kloverknekt.se

 Denna integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018