Utomhusmiljö för BRF

En helt ny utemiljö för en bostadsrättsförening i Norra Stockholm. Projektet spred sig över två år och behandlade de flesta delmoment i ett utemiljöprojekt.

3 MSEK, ca 6-7 månader utspritt över 2 år.

Projektledare, 2 markarbetare, 2 snickare, 1 stenläggare, 1 arborist/trädfällare, 1 elektriker, 1 monterare.

Helt ny utemiljö för hela bostadsrättsföreningen med rabatter, stenläggningar, planteringar, gräsmattor, trädäck och trappor, uteplatser, dräneringar, fasadlagningar, skärmtak, grävningar, sågning och omplantering träd, montering av bänkar, egenkontroller, cykelställ, grillplatser etc.