Tak och fasad

Takomläggning och fasadmålning i Bromma

Omfattning

400 TSEK, 2 månader

Team

Projektledare, takläggare, snickare, byggställningsmontör, plåtslagare, målare

Intressanta delmoment

Tätskickt med derbigum tak, montering av trall, balkongräcke, målning fasad, montering vattensystem, byte fönsterbläck och fönsterrenovering.