Utomhusmiljö för BRF

En helt ny utemiljö för en bostadsrättsförening i Norra Stockholm. Projektet spred sig över två år och behandlade de flesta delmoment i ett utemiljöprojekt.

Omfattning

3 MSEK, ca 6-7 månader utspritt över 2 år.

Team

Projektledare, 2 markarbetare, 2 snickare, 1 stenläggare, 1 arborist/trädfällare, 1 elektriker, 1 monterare.

Intressanta delmoment

Helt ny utemiljö för hela bostadsrättsföreningen med rabatter, stenläggningar, planteringar, gräsmattor, trädäck och trappor, uteplatser, dräneringar, fasadlagningar, skärmtak, grävningar, sågning och omplantering träd, montering av bänkar, egenkontroller, cykelställ, grillplatser etc.