Fasader (Ella Gård, Täby)

Renovering av nästan två dussin fasader. Upp till 4 parallella team, upp till 8 personer per team. 1-3 veckor per fasad, beroende på omfattning och teamstorlek. Allt från bygga egna ställningar, riva gammal fasad, förbättra isolering, byta takplåt, renovering av fönsterbågar och karmar, dörrar, fönsterbleck, fönster och dörrbyten, säkerhetsdörrar, lagningar av läckage, omläggning garagetak, bygge av utehus. Arbetat med alla varianter av träfasader.